Att väva flamsk kräver tid och framförallt mycket tålamodskrävande
fingerfärdighet. Därför utövas detta hantverk numera av ett allt mindre antal personer som nästan uteslutande tillhör den äldre generationen. Jag vill på dessa webbsidor visa en del av de flamskvävnader som min mor Lilly Svensson, som bodde i Hästveda, har vävt. Hon började väva 1965, 48 år gammal, och höll på till år 2004. Hon började väva efter de äkta gamla mönsterna, ofta ganska stora, som på senare tid blev förebilder för hennes mindre egna gammalflamsk-kompositioner. Landskapsblommor och övriga blandade motiv har hon vävt i mängder. Ofta ritde hon mönster själv.
Min förhoppning är att någon blir intresserad av detta hantverk och börjar lära sig att väva. Det är enda möjligheten för att flamskvävnadskonsten ska kunna leva vidare.

Bilderna är tagna med digitalkamera Fuji 4700.
Vid datorn: Lars Sareklint med e-post adress: flamsk@sareklint.se

Välkommen att titta i de olika gallerierna genom att klicka på bilderna nedan eller på texten i menyn.

Galleri Gammalflamsk
Galleri Blomstermotiv
Galleri Landskapsblommor
Galleri Blandade motiv
Äkta flamskmotiv
Blomstermotiv
Månadsblommor
Landskapsblommor
Blandade motiv